• U2
  • U1
  • U3

Nyheder

PROJEKT I SVERIGE 09-13-2017

Ombygningen af et Elektro-filter til et Pose-filter er nu færdigt.

Filtersupport har i 2017 bygget et Elektro-filter til 100.000 Nm3/h om til et pose filter med 2 kamre. Hvert kammer indeholder 528 poser, 10 meter lange.

Dette er for bedre at kunne overholde emissionskravene.

PROJEKT I BELGIEN 02-08-2016
Procesfilteret til projektet i Belgien er Mechanical complete. Nu skal der kun installeres filterposer og filterkurve inden varmtest i uge 36. Filtersupport har stået for Filter, platforme, trappetårn, kanaler, ventilator, lyddæmper og skorsten til dette projekt.
PROJEKT I BELGIEN 02-08-2016
Støvfilteret til projektet i Belgien er Mechanical complete. Nu skal der kun installeres filterposer og filterkurve inden varmtest i uge 36. Filtersupport har stået for Filter, platforme, trappetårn, kanaler, ventilator, lyddæmper og skorsten til dette projekt. Samt elarbejde og styring.
PROJEKT I SVERIGE 25-07-2016
Filtersupport har fået en nyt projekt i Sverige. Projektet er til et nyt 32MW biomas anlæg. Filtersupport skal levere Filter, Siloer, reaktor og kanaler til dette projekt.
PROJEKT I NORGE
Proces filter til at opfange kviksølv. Efter filteret er der installeret en scrubber som også skal rense kviksølv ud af røggassen. Til dette projekt leverer vi proces filter, ventilator, lyddæmper, scrubber og kanalsystemer. Montage start 16-11-2015 – Montage slut 20-12-2015
PROJEKT I BELGIEN
Proces Filter til en røggasmængde på 44.000 Nm3/h med temperaturer på 180-250° C.
Emissions krav <2 mg/Nm3 Hygiejne Filter til en luftmængde på 120.000 Nm3/h med temperaturer på 50-80° C.
Emissions krav <2 mg/Nm3 Montage start 18-01-2016 - Montage slut 23-06-2016.

ADRESSE

Filtersupport ApS
Skibbækparken 6, DK-4200 Slagelse

KONTAKT INFO

TLF: +45 5826 1111
Email: filtersupport@filtersupport.dk