Skip to main content

RØGGAS FILTRERING

LÆS OMKRING RØGGAS HER

Vi leverer fuldt tørre systemer, systemer til befugtning/køling af røggasser.

BEHANDLING AF ​​VARM RØGGAS

For at hjælpe med at holde vores miljø rent har Filtersupport specialiseret sig i behandlingen af varm røggas.

Varm røggas kan genereres fra biomasse, forgasning og / eller forbrændingsanlæg, og kan indeholde høje koncentrationer af kemiske partikler, som er skadelige for mennesker og miljø. Vi har installeret posefilter systemer i anlæg til forbrænding af både kommunalt og miljøfarligt affald.

Det primære formål med posefilter systemer er sædvanligvis fjernelse af støv og ved at indføre et sorbent, såsom aktivt kul, kalk og / eller bicarbonat, fjernes sure komponenter såsom HCl, HF og SO2. Dioxin og kviksølv kan fjernes ved tilsætning af aktivt kul eller koks.

Vi leverer fuldt tørre systemer, systemer til befugtning/køling af røggasser.

Filtersupports behandlingsløsninger af røggas er altid skræddersyet til at imødekomme kundernes behov og designet til at beskæftige sig med den faktiske røggas sammensætning af forurenende stoffer på hvert enkelt anlæg.

Installationerne kan leveres komplet med systemer til dosering af tilsætningsstoffer.

Vores posefiltre kan med fordel installeres som en komponent i mere omfattende processer, der også omfatter scrubbere og systemer til genvinding af energi gennem røggaskondensering. Sådanne fremgangsmåder muliggør en reduktion i forbruget af additiv og dannelsen af restprodukter og dermed reducere driftsomkostningerne.

Vi leverer fuldt tørre systemer, systemer til befugtning/køling af røggasser.

EGENSKABER

Særlige forhold af Filtersupports varm røggasrensning udstyr kan nævnes:
  • 180° til 270° cyklon indløb – for at sikre optimalt flow i filteret.

  • God isolering – for at neutralisere kolde pletter og korrosion.
  • Flad bund, ingen tragt – for at sikre den absolutte optimale flyveaske fjernelse.

  • Intelligent rengøringssystem – software kontrolleret filterpose rensning baseret på faktiske procesbetingelser.

  • Rund støttestruktur – selvbærende robust konstruktion.

  • Kontrolleret dosering af kalk / kul – baseret på den faktiske kemiske sammensætning af røggassen.

  • Lave vedligeholdelsesomkostninger – på grund af nogle få bevægelige dele og optimale strømningsforhold.

  • Lav kemisk forbrug – på grund af computerstyrede proces doseringssystem.