Skip to main content

TEKNOLOGIER

LÆS MERE OM DE FORSKELLIGE TEKNOLOGIER VI ANDVENDER

Filter Support

DE FORSKELLIGE TEKNOLOGIER


Ved hjælp af sin knowhow, fokuserer Filtersupport på design af miljømæssige bæredygtige løsninger. Softwaren, der er den afgørende teknik til proceskontrol, er designet baseret på de specifikke restriktioner emissioner og med det formål at minimere operationelle omkostninger og vedligeholdelse, samt den fremtidige service og reservedele omkostninger.
Filter Support

DEN UNIKKE RUNDE FILTER LØSNING


Filtersupports runde filteranlæg er unik, fordi udformningen af filteret er baseret på den naturlige strøm af luft inde i en cylinder (”Downstream cleaning”).
Ved hjælp af tyngdekraften, vil støv og sorbent fjernes automatisk ved bunden af filteret under drift.

Filter Support

LUFT STRØM


For at et filter kan operere på et optimalt grundlag er det nødvendigt at have en veldefineret luftstrøm ind i filteret.

Vores teknikere har udviklet flere tekniske løsninger med henblik på at opnå den bedste luftstrøm – en af disse er at designe reaktoren rigtigt så man opnår det optimale flow der samtidig sikre et optimalt mix af aktivt kul og kalk eller bicarbonat.

Dette design vil minimere forbruget af sekundært affald og dette såvel driftsudgifterne.

Filter Support

VARM RØGGASRENSNING


Filter Support

For at rense varme røggas frembragt ved termisk behandling, forbrænding og forgasning, skal temperaturen af røggassen reduceres. Filtersupport vil kunne anbefale forskellige køleløsninger, som virker ved at tillade røggassen til at passere gennem et varmeveksler system. Dette kan være en våd løsning ved anvendelse af Quench udstyr eller en tør varmeveksler, der anvender luft til vand (kedel) eller luft til luft varmeveksler løsninge.

Filtersupport vil altid anbefale det mest optimale design baseret på det faktiske projekt, produkt- og emissionskrav samt kundens præferencer. En komplet nøglefærdig løsning vil blive implementeret når udstyret er leveret fra Filersupport.

FILTERTYPER


  • Projekt filtre
  • Kommunalt affald (MSW)

  • Biomasse

  • Farligt affald

  • Særlige filtre til krematorier

  • Tør filter med quench

  • Vådskrubber løsninger

  • Cykloner