Skip to main content

TILBEHØR

SE ALT DET TILBEHØR VI HAR

VI HAR ALT I TILBEHØR

FILTERSUPPORT ER OGSÅ LEVERINGSDYGTIG I TILBEHØR TIL VORES ANLÆG.


  • Pneumatiske sendere, som kan sende det filtreret produkt fra filteret til en silo, container eller andet som kunden har til rådighed.

  • Transportsnegle til vores filtre og siloer.

  • Doseringsudstyr til dosering af sorbent til røggassen.

  • Spjæld til siloer.

  • Program til styring af anlægget, incl. el-tavle.

  • Silofiltre.

  • Røggas kanaler.

  • Ventilator.

  • Lyddæmper.

  • Skorstene.