Skip to main content

TURN KEY

TRANSFORMER DEN FJERNET VARME TIL ENERGI

TURN KEY

NØGLEFÆRDIGE LØSNINGER TIL
RØGGASRENSNING, SÅSOM


  • Rensning af enhver forurenet luft og / eller røggas ansøgning gennem særlig skræddersyede filterløsninger.

  • Fjernelse af varme / køling af varm røggas.

  • Transformere den fjernede varme til energi.